icon-account icon-glass
Spaar mee en wordt lid van de PrimeVal club

kwaliteits garantie


Indien u niet tevreden bent over een product van PrimeVal, dan kunt u uw geld terug krijgen! Wij hebben daar wel een paar spelregels voor opgesteld. Allereerst gaan wij er vanuit dat u onze gebruiksaanwijzing (bijgevoegd in elke verpakking) en de aanbevolen dosering van het betreffende product tot in detail heeft opgevolgd.

 

Daarnaast is het van belang dat u het product en de werkzaamheid een reële kans gegeven heeft! Alle PrimeVal producten geven, bij indicatieve toediening volgens de gebruiksaanwijzing en met de aanbevolen doseringen, al snel verbetering van de betreffende conditie te zien. Maar onze producten zijn volledig natuurlijk; daarom kan het ook wel minimaal 3 maanden duren (bij bijvoorbeeld PrimeVal Gelatinaat), voordat u een optimale werkzaamheid kunt constateren. Die is dan overigens wel langdurig!

Om in aanmerking te komen voor een refund van uw aankoopbedrag is het volgende nodig

  1. Een leesbaar aankoopbewijs van uw product, niet ouder dan 6 maanden.
  2. Een originele, hoewel uiteraard aangebroken, verpakking van het product.
  3. Uw naar juistheid ingevulde verklaring van de eventuele klachten van uw hond of paard, hoe en waarom (indicatief of preventief) u precies het betreffende PrimeVal product heeft gebruikt en toegediend, hoe lang u dit product gebruikt heeft, de leef- en of werkomstandigheden van uw dier, eventuele gelijktijdige dierenartsbehandeling(en), enzovoort. En uiteraard welk resultaat, of het ontbreken daarvan, u heeft kunnen constateren.

Wanneer u aan deze voorwaarden kunt voldoen, dan klikt u hieronder voor het kwaliteitsgarantieformulier. Vervolgens nemen wij, binnen een week, via e-mail contact met u op. Wij laten u dan weten waarheen u uw aankoopbewijs en (lege) verpakking kunt sturen. Dit is namelijk mede afhankelijk van uw woonplaats. Wanneer wij dit van u ontvangen hebben zullen wij uw aankoopbedrag storten op een door u opgegeven bankrekening. Wij behouden ons het recht voor u aanvullende vragen te stellen over bijvoorbeeld het gebruik van het betreffende product en de conditie van uw hond of paard.

 

De kleine lettertjes van de PrimeVal kwaliteitsgarantie

  • U kunt, per naam/adres, slechts één keer per PrimeVal product gebruik maken van deze kwaliteitsgarantie.
  • Deze kwaliteitsgarantie is bedoeld voor de eindgebruiker van het PrimeVal product (consumenten). Detaillisten, wederverkopers, groothandels en dierenartsen kunnen hier derhalve geen gebruik van maken.
  • Wanneer wij sterke aanwijzingen zien dat er in enig geval misbruik van onze kwaliteitsgarantie wordt gemaakt, behouden wij ons het recht voor niet over te gaan tot refund van uw aankoopbedrag.